Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym i dotyczy wszystkich użytkowników tworzących konta w tym dniu lub po tej dacie.

W ramach tej Polityki prywatności opisano zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji na temat użytkowników korzystających z naszych usług, w tym za pośrednictwem naszych witryn internetowych, poczty elektronicznej i aplikacji mobilnych (określanych łącznie jako („Usługi”). Wyrażenia „my”„nami” oraz „SERWIS” odnoszą się do Go 2Biz Ltd., firmy zarejestrowanej w Anglii. Korzystanie z Usług oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych przez nas zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszej Polityce prywatności.

SPIS TREŚCI

 1. Jakie informacje zbieramy i jak zostają one wykorzystane
 2. Pliki cookie
 3. Osoby trzecie
 4. Kontrola własnych danych osobowych
 5. Przechowywanie danych i usunięcie konta
 6. Ochrona dzieci
 7. Bezpieczeństwo
 8. Dane kontaktowe
 9. Międzynarodowy transfer danych
 10. Zmiany niniejszej Polityki prywatności
 11. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY I JAK ZOSTAJĄ ONE WYKORZYSTANE

Możemy gromadzić i przechowywać informacje o użytkownikach korzystających z naszych Usług. Informacje są wykorzystywane w celu realizacji zleceń, zapewnienia funkcjonalności Usług, poprawy jakości Usług, dostosowania ich do potrzeb użytkowników, śledzenia sposobu korzystania z Usług, przekazywania informacji zwrotnej podmiotom zewnętrznym zarejestrowanym w Usługach, wyświetlania odpowiednich reklam, reklamowania Usług, świadczenia usług z zakresu obsługi klienta, wysyłania wiadomości do użytkowników, sporządzania kopii zapasowych naszych systemów, odzyskiwania danych po awariach, zwiększania bezpieczeństwa Usług, a także w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi.

Wśród gromadzonych przez nas informacji znajdują się między innymi następujące dane:

 1. Informacje dotyczące konta: Jeżeli użytkownik założy konto w serwisie SERWIS, będziemy mogli przechowywać i wykorzystywać jego imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy oraz inne informacje podane przy zakładaniu konta. Imię oraz inicjał nazwiska, jak również zdjęcie przesłane przez użytkownika w ramach procesu rejestracji, będą publicznie dostępne w ramach profilu użytkownika konta. Zawsze można zmieniać niektóre informacje powiązane z kontem logując się do panelu użytkownika. Jeśli użytkownik stwierdzi, że ktoś założył konto bez jego pozwolenia, a konto to zawiera jego wizerunek lub podobiznę, może zażądać jego usunięcia odpowiednio je oznaczając lub poinformowac SERWIS o fakcie drogą meilową.
 2. Treści publiczne: Informacje umieszczane przez użytkownika w Witrynie, w tym recenzje, wskazówki, zdjęcia, rejestracje odwiedzanych miejsc, komentarze, polubienia, posty na Forum, zakładki, znajomi, listy, komplementy oraz profil konta są przeznaczone do użytku powszechnego. Możemy wyświetlać te treści w Witrynie, przekazywać je innym firmom i udostępniać je szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem witryn i usług oferowanych przez osoby trzecie.
 3. Komunikacja: Po zarejestrowaniu konta lub korzystaniu z pewnych funkcji, możliwe będzie otrzymywanie wiadomości od innych użytkowników, przedstawicieli firm oraz bezpośrednio od SERWIS. Niektórymi ustawieniami wiadomości można zarządzać w panelu użytkownika, natomiast należy pamiętać, że nie jest możliwe wyłączenie określonych powiadomień natury administracyjnej, transakcyjnej lub prawnej wysyłanych przez SERWIS. Dla przykładu, jeśli użytkownik dokona rezerwacji za pośrednictwem Usług, możemy wysłać mu wiadomość o niej, wykorzystując do tego podane przez użytkownika dane kontaktowe, w tym wysyłając wiadomości tekstowe na telefon użytkownika. Możemy także śledzić działania użytkownika w reakcji na otrzymane od SERWIS lub za pośrednictwem Usług wiadomości, np. czy użytkownik skasował, otworzył, czy przesłał dalej taką wiadomość. Jeżeli za pośrednictwem Usług użytkownik wymienia wiadomości z innymi użytkownikami, możemy przechowywać je w celu ich przetwarzania i dostarczania, aby umożliwić użytkownikowi zarządzanie nimi oraz możemy dokonać ich weryfikacji, a następnie ujawnić w związku z prowadzeniem kontroli dotyczącej działania i korzystania z Usług. Nie wolno nam wysyłać wiadomości, które naszym zdaniem mogą budzić wątpliwości, np. spamu lub próśb o opinie w zamian za wynagrodzenie. Jeśli użytkownik wysyła lub otrzymuje wiadomości tekstowe SMS za pośrednictwem Usług możemy rejestrować numery telefonów, nazwy operatorów oraz datę i godzinę przetwarzania takich wiadomości. Operatorzy mogą obciążać odbiorców za otrzymywanie przez nich wiadomości tekstowych. Możemy także przechowywać informacje otrzymane od użytkownika w ramach komunikowania się z nami osobiście lub zdalnie, w tym rozmowy telefoniczne, listy, e-maile i inne wiadomości elektroniczne. Możemy kontaktować się z przedstawicielami firm zarejestrowanymi na SERWIS m.in. drogą telefoniczną lub e-mailową, wykorzystując do tego dane kontaktowe przekazane nam przez użytkownika, dane powszechnie dostępne lub które posiadamy w naszej bazie.
 4. Informacje dotyczące transakcji: Jeżeli użytkownik inicjuje transakcję za pośrednictwem Usług, np. dokonuje rezerwacji lub zakupów, możemy gromadzić i przechowywać informacje dotyczące użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail oraz dane karty kredytowej oraz wszelkie inne informacje przekazane nam przez użytkownika w celu realizacji transakcji, przesyłania informacji o niej oraz automatycznego wypełniania formularzy przy realizowanych w przyszłości transakcjach. Informacje te mogą być udostępnione osobom trzecim w tych samych celach. SERWIS nie ujawnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim w celu umożliwienia im bezpośredniego marketingu ich usług, chyba że użytkownik uprzednio wyrazi na to zgodę. Przesyłane numery kart kredytowych są szyfrowane zgodnie ze standardami branżowymi.
 5. Działania: Możemy przechowywać informacje dotyczące wykorzystania Usług przez użytkownika, takie jak informacje dotyczące operacji wyszukiwania, wyświetlanych stron, dat i godzin odwiedzin, połączeń z firmami dokonywanymi za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych oraz rezerwacji i zakupów dokonanych poprzez Usługi. Możemy również przechowywać informacje przekazywane nam przez komputer lub urządzenie mobilne użytkownika podczas korzystania z Usług, takie jak typ przeglądarki, rodzaj komputera lub urządzenia mobilnego, język przeglądarki, adres IP, operator telekomunikacyjny, numer telefonu, unikatowy identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy, lokalizacja (w tym położenie geograficzne, sygnał nawigacyjny w oparciu o lokalizację oraz lokalizację wg GPS) oraz odwiedzone adresy URL i odsyłacze. Użytkownik może uniemożliwić nam korzystanie z określonych danych lokalizacyjnych konfigurując odpowiednio swoje urządzenie mobilne lub ustawienia przeglądarki internetowej, np. wyłączają funkcję „Usługi lokalizacyjne” dla aplikacji SERWIS w ustawieniach prywatności w iOS.
 1. PLIKI COOKIE

SERWIS oraz jego partnerzy mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne, tagi, skrypty, lokalnie udostępniane obiekty takie jak HTML5 czy Flash (zwane niekiedy „flash cookie”) identyfikatory reklamowe, (w tym identyfikatory mobilne, np. IDFA firmy Apple lub Advertising ID firmy Google) oraz podobne technologie („Pliki cookie”) związane z korzystaniem z Usług, zewnętrznych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przez użytkownika. Pliki cookie mogą mieć unikatowe identyfikatory oraz być umieszczane m.in. na komputerze lub urządzeniu mobilnym, w wiadomościach elektronicznych wysyłanych do użytkownika oraz na naszych stronach internetowych. Pliki cookie mogą służyć przekazywaniu informacji o użytkowniku i sposobie korzystania przez niego z Usług, takich jak typ przeglądarki, preferencje wyszukiwania, adres IP, dane dotyczące reklam wyświetlonych użytkownikowi i otwartych przez niego oraz data i godzina korzystania z Usług. Pliki cookie mogą być przechowywane na stałe lub tylko na czas pojedynczej sesji.

Zarządzanie plikami cookie:

W ustawieniach urządzenia lub przeglądarki można wyłączyć niektóre pliki cookie (nie wszystkie), jednak może mieć to wpływ na funkcjonalności Usług. Sposoby wyłączania obsługi plików cookie są różne dla poszczególnych urządzeń i przeglądarek, natomiast najczęściej są dostępne w zakładce dotyczącej preferencji lub ustawień bezpieczeństwa. Należy przy tym pamiętać, że zmiana jakichkolwiek z tych tych ustawień nie zapobiegnie wyświetlaniu wszystkich materiałów reklamowych.

 1. OSOBY TRZECIE

Osoby trzecie mogą otrzymywać informacje o tobie w następujący sposób:

 1. Reklamodawcy: Możemy umożliwić osobom trzecim korzystanie z umieszczanych w Usługach plików cookie, które będą zbierać te same rodzaje informacji w tych samych celach, co pliki wykorzystywane przez SERWIS na własne potrzeby. Postępując tak, SERWIS przestrzega Samoregulacyjnych zasad związku reklamodawców cyfrowych dotyczących internetowych reklam behawioralnych (Digital Advertising Alliance’s Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising). Gromadzone przez te osoby trzecie informacje mogą umożliwiać powiązanie ich z innymi informacjami, które posiadają na temat użytkownika z innych źródeł.  Ponadto, możemy udostępniać osobom trzecim dane użytkownika, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, np. dane lokalizacyjne, identyfikatory reklamowe lub kryptograficzne dane identyfikatora wspólnego konta (np. adresu e-mail), aby umożliwić wyświetlanie profilowanych reklam. Użytkownik ma możliwość ograniczenia zakresu udostępnianych przez nas informacji tego typu odpowiednio konfigurując swoje urządzenie.
 2. Usługodawcy: SERWIS może polegać na zewnętrznych usługodawcach w kwestii wsparcia lub dostarczenia określonych usług, które są dostępne za pośrednictwem naszych Usług, np. rezerwacji, czy dostawy zamówionego posiłku. Możemy także korzystać z zewnętrznych usługodawców w kwestii świadczenia nam określonych usług powiązanych z korzystaniem przez użytkownika z Usług, np. komunikacje i usługi hostingowe, bezpieczeństwo sieci, związanych z pomocą techniczną i obsługą klienta, monitorowaniem i raportowaniem, zapewnieniem jakości oraz przetwarzaniem płatności, naszym własnym reklamowaniem Usług i innymi funkcjami.
 3. Dane zbiorcze: Osoby trzecie, takie jak reklamodawcy i dystrybutorzy treści, mogą uzyskiwać od nas zbiorcze dane dotyczące użytkowników. Możemy na przykład ujawnić liczbę użytkowników, którym wyświetlono reklamy lub którzy je kliknęli.
 4. Wewnątrzgrupowe transfery danych: Informacje o użytkownikach lub informacje od nich uzyskane mogą być udostępniane naszym jednostkom dominującym, podmiotom stowarzyszonym, partnerom w ramach przedsięwzięć joint venture lub innym firmom objętym wspólną kontrolą, lecz w takich przypadkach są one zobowiązane do honorowania niniejszych Zasad ochrony prywatności. Jeśli inna firma przejmie spółkę SERWIS lub wejdzie w posiadanie wszystkich lub znacznej części naszych aktywów, stanie się posiadaczem tych informacji oraz przejmie związane z nimi prawa i obowiązki w zakresie opisanym w niniejszej Polityce prywatności.
 5. Przedsiębiorstwa w Witrynie SERWIS: IInformacje o użytkowniku lub udostępnione przez użytkownika (na przykład informacje o wieku i płci użytkownika), rodzaj urządzenia oraz informacje o korzystaniu przez niego z Usług (na przykład o tym, które przedsiębiorstwa zostały przez użytkownika dodane do zakładek lub z którymi kontaktował się telefonicznie) mogą być udostępniane przedsiębiorstwom zarejestrowanym w Witrynie SERWIS. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość udostępnianych przez nas informacji.
 6. Postępowania sprawdzające: Informacje o użytkownikach lub informacje od nich uzyskane mogą być przedmiotem postępowania sprawdzającego lub mogą zostać ujawnione w przypadku gdy, działając w dobrej wierze, uznamy, że takie postępowanie lub ujawnienie (a) jest niezbędne w związku z prowadzonym procesem oraz instrukcjami i nakazami wydawanymi przez odpowiednie instytucje, takimi jak nakaz rewizji, wezwanie do sądu, pozew, postępowanie sądowe lub inne postępowanie, o którym zostaliśmy poinformowani; (b) będzie pomocne w zapobieganiu, wyjaśnianiu lub identyfikowaniu potencjalnych działań niedopuszczalnych dotyczących Usług; (c) służy ochronie naszych praw, reputacji lub własności należących do nas, naszych użytkowników, podmiotów stowarzyszonych lub ochronie interesu publicznego, np. ujawnienia informacji związane z naszym programem powiadomień dla klientów (Consumer Alerts). Jeśli użytkownik oznaczy lub w inny sposób zgłosi SERWIS swoje uwagi na temat treści dostępnych za pośrednictwem Usług, możemy udostępniać zawartość jego skargi autorowi treści, aby dać mu możliwość ustosunkowania się do podnoszonych wątpliwości.
 7. Łącza: Usługi mogą zawierać łącza do usług niestowarzyszonych osób trzecich. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych Zasadach, nie udostępniamy im danych osobowych użytkowników ani nie ponosimy odpowiedzialności za stosowane przez nich polityki prywatności. Proponujemy zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą lub opublikowaną na tego rodzaju usługach osób trzecich.
 8. Konta zewnętrznych usługodawców: Jeśli użytkownik zarejestruje się na SERWIS poprzez taką usługę osób trzecich jak Facebook lub podlinkuje swoje konto na SERWIS do swojego konta u zewnętrznego usługodawcy, np. Facebooka lub Twittera, możemy otrzymać informacje o użytkowniku od tych zewnętrznych usługodawców.
 1. KONTROLA WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Inni użytkownicy mogą zidentyfikować daną osobę lub powiązać ją z jej kontem, jeśli taka osoba umieści swoje dane osobowe w treściach udostępnianych publicznie. Aby zmniejszyć ryzyko identyfikacji, można korzystać z Usług pod pseudonimem, jednak może to negatywnie wpłynąć na wiarygodność informacji zamieszczanych w Usługach przez daną osobę.

Należy także pamiętać, że prywatność wiadomości wysyłanych lub otrzymywanych w ramach Usług zależy wyłącznie od poziomu prywatności przestrzeganego przez użytkownika i osobę, z którą wymieniane są informacje. Przykładowo, jeśli użytkownik prześle wiadomość innej osobie, może ona zdecydować się na upublicznienie jej treści. SERWIS może również przeglądać i ujawniać tego rodzaju wiadomości w trakcie czynności sprawdzających dotyczących korzystania z Usług.

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH I USUNIĘCIE KONTA

Konto można usunąć. Dostępne dla wszystkich posty zostaną ukryte oraz/lub nie będą dalej powiązane z profilem użytkownika, natomiast możemy zachować informacje dotyczące użytkownika na potrzeby określone w niniejszej Polityce prywatności, chyba że zabrania tego prawo. Przykładowo, możemy przechowywać dane, aby zapobiegać ewentualnym niedopuszczalnym działaniom dotyczącym Usług lub aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. OCHRONA DZIECI

Usługi są ogólnodostępne, a zamieszczane w nich treści nie są kierowane do dzieci poniżej 16. roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16. roku życia. Jeśli dowiedziałeś(aś) się, że dziecko przekazało nam dane osobowe bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, skontaktuj się z nami tutaj. Jeśli dowiemy się, że dziecko w wieku poniżej 16 lat przekazało nam dane osobowe bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji i zlikwidowania konta dziecka.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Postępujemy zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami branżowymi w celu zapewnienia ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu. Jednak żadna metoda transmisji danych w Internecie lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego ani żadna metoda przechowywania danych elektronicznych nie jest w 100% bezpieczna. Z tego względu, mimo podejmowania przez nas wszelkich komercyjne uzasadnionych działań mających na celu ochronę danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa.

 1. DANE KONTAKTOWE

Jeżeli użytkownik jest zdania, że spółka SERWIS nie przestrzegała postanowień niniejszej Polityki prywatności, można skontaktować się z nami on-line klikając tutaj lub napisać do nas na podany poniżej adres:

Go 2Biz Ltd.

Departament ochrony danych osobowych
3 London Wall Buildings, 7th Floor

London EC2M 5PD

United Kingdom

 

 1. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Go 2Biz Ltd., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona zgodnie z prawem Anglii i Walii i posiadająca siedzibę tamże, jest „administratorem danych” odpowiedzialnym za ochronę związanych z Usługami danych osobowych użytkowników. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat danych osobowych użytkownika oraz ich wykorzystania w związku z niniejszymi Usługami, w tym w celu dokonania zmiany jakichkolwiek nieprawidłowych informacji, należy skontaktować się pod adresem podanym powyżej. Podejmiemy takie kroki, jakie uznamy za konieczne, aby potwierdzić tożsamość użytkownika przed udostępnieniem mu jakichkolwiek danych osobowych. Odpowiemy na prawidłowe i potwierdzone zapytania dotyczące danych osobowych w ciągu 30 dni lub w innym terminie określonym przepisami obowiązującego prawa.

 1. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może być co pewien czas zmieniana.  Jeśli w niniejszej Polityce prywatności wprowadzimy istotne, w naszym mniemaniu, zmiany, przed ich wejściem w życie powiadomimy użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną lub poprzez umieszczenie odpowiedniej wiadomości w Usługach. Odwiedzając nadal Usługi lub korzystając z nich po wejściu tych zmian w życie, użytkownik zgadza się z aktualną wersją Polityki prywatności.